Er zijn geen resultaten voor uw zoekopdracht

Winkelwagen

Er zijn geen resultaten voor uw zoekopdracht

Afdruk

Voor de inhoud van de HEWI-websites (http://www.hewi.de en http://www.hewi.com), in het bijzonder voor het gebruik en de presentatie van de afbeeldingen en grafieken, is de onderneming verantwoordelijk:

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Prof.-Bier-Straße 1-5
D-34454 Bad Arolsen
Telefoon: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
info@hewi.de
www.hewi.com

Bedrijfsleider
Thorsten Stute

Ingeschreven bij het Amtsgericht Korbach, HRB 1004
BTW-identificatienummer: DE 113144861

Wettelijke vermeldingen

Heinrich Wilke GmbH controleert en actualiseert de informatie op zijn website voortdurend. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen de gegevens in de tussentijd veranderd zijn. Daarom kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard of garantie worden gegeven voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Hetzelfde geldt voor alle andere websites waarnaar door middel van hyperlinks wordt verwezen. Heinrich Wilke GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via dergelijke links worden bereikt.

Heinrich Wilke GmbH behoudt zich bovendien het recht voor om wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de verstrekte informatie.

De inhoud en structuur van de website van Heinrich Wilke GmbH zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor de reproductie van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, delen van teksten of afbeeldingen, is voorafgaande toestemming vereist

Voorwaarden van het contract

Inkoopvoorwaarden
Voor het afsluiten van overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen leveranciers en HEWI Heinrich Wilke GmbH gelden uitsluitend de volgende algemene inkoopvoorwaarden.

Algemene inkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden
Voor het afsluiten van overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen klanten en HEWI Heinrich Wilke GmbH gelden uitsluitend de volgende algemene verkoopvoorwaarden.

Internationale verkoopvoorwaarden