HEWI - Heinrich Wilke GmbH
Contact | hewi.com |
Er zijn geen resultaten voor uw zoekopdracht

Winkelwagen

Er zijn geen resultaten voor uw zoekopdracht

Verklaring gegevensbescherming

HEWI Heinrich Wilke GmbH, 34454 Bad Arolsen (hierna te noemen HEWI) dankt u voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer ernstig. Onze website is zo opgezet dat slechts zo weinig persoonsgegevens als nodig worden verzameld, verwerkt of gebruikt. Persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u onze websites bezoekt - zoals wanneer u onze nieuwsbrief aanvraagt - worden verwerkt in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming (DSGVO). Onze medewerkers zijn verplicht de voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven.

Verantwoordelijke instantie

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Directeur: Thorsten Stute
Prof.-Bier-Straße 1-5
D-34454 Bad Arolsen
Telefoon: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
info@hewi.de
www.hewi.de

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Reinhard Gerbig
Prof.-Bier-Straße 1-5
D - 34454 Bad Arolsen
datenschutz@hewi.de

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Duitse verordening gegevensbescherming (DSGVO) is HEWI Heinrich Wilke GmbH, Prof.-Bier Straße1-5, 34454 Bad Arolsen, Duitsland, Tel.: 05691820, e-mail: info@hewi.de. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verantwoordelijke heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die als volgt bereikbaar is: "HEWI Heinrich Wilke GmbH, Reinhard Gerbig, Prof.-Bier-Straße 1-5, D -34454 Bad Arolsen, datenschutz@hewi.de"

1.4 Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of aanvragen bij de verantwoordelijke) wordt op deze website gebruik gemaakt van SSL- of TLS-encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserbalk

2. Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen die gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

- De door ons bezochte website
- Datum en tijd op het moment van toegang
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes- Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
- Gebruikte browser- Gebruikt besturingssysteem
- Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens zullen niet worden doorgegeven of op een andere manier worden gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er aanwijzingen zijn van illegaal gebruik

3. Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Indien cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken zij in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b DSGVO ofwel voor de uitvoering van het contract of in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f DSGVO om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website evenals een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek.

Wij kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (third-party cookies). Indien wij samenwerken met bovengenoemde reclamepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de in elk geval verzamelde informatie in de volgende paragrafen.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en dat u individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen.

U vindt deze voor de respectievelijke browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html Let op: als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

U hebt de mogelijkheid om uw geselecteerde cookie-instellingen op onze website op elk gewenst moment aan te passen: http://www.hewi.com/#cmpscreen

4. Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, onder b), DSGVO. Uw gegevens zullen worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken zaak definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt

5. Registratie bij het portaal of forum

U kunt zich op onze website registreren door persoonlijke gegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens voor de registratie worden verwerkt, vloeit voort uit het invoermasker, dat voor de registratie wordt gebruikt. Wij maken gebruik van de zogeheten double-opt-in procedure voor registratie, d.w.z. dat uw registratie pas voltooid is wanneer u uw registratie heeft bevestigd door te klikken op de link in een bevestigings-e-mail die u daartoe wordt toegezonden. Indien uw bevestiging niet binnen 24 uur wordt ontvangen, wordt uw inschrijving automatisch uit onze database verwijderd. Het verstrekken van bovengenoemde gegevens is verplicht. Alle andere informatie kunt u vrijwillig verstrekken door gebruik te maken van ons portaal.

Wanneer u ons portaal gebruikt, slaan wij uw gegevens op die nodig zijn voor de uitvoering van het contract, met inbegrip van alle informatie over de betalingswijze, totdat u uw toegang definitief verwijdert. Voorts bewaren wij de door u vrijwillig verstrekte gegevens gedurende de tijd dat u het portaal gebruikt, tenzij u deze gegevens op voorhand verwijdert. U kunt alle gegevens beheren en wijzigen in de beveiligde klantenzone. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. fDSGVO.

Daarnaast slaan wij alle door u gepubliceerde inhoud op (zoals openbare berichten, prikbordvermeldingen, gastenboekvermeldingen, etc.) om de website te kunnen exploiteren. Wij hebben er een legitiem belang bij om de website te voorzien van volledige, door gebruikers gegenereerde inhoud. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1lit. f DSGVO. Als u uw account verwijdert, blijven uw openbare uitspraken, met name in het forum, zichtbaar voor alle lezers, maar is uw account niet langer toegankelijk. Alle andere gegevens zullen in dat geval worden gewist

6. Gebruik van klantgegevens voor direct-marketingdoeleinden

6.1 Abonneren op onze e-mail nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze e-mail nieuwsbrief, zullen wij u regelmatig informatie sturen over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat wij u pas een e-mailnieuwsbrief sturen nadat u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Vervolgens sturen wij u een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd om te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op een overeenkomstige link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij het door uw Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, alsmede de datum en het tijdstip van inschrijving, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, zullen uitsluitend worden gebruikt om in de nieuwsbrief te adverteren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die daartoe in de nieuwsbrief is opgenomen of door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefdistributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6.2 Reclame per post

Op grond van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame behouden wij ons het recht voor uw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover wij deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen - uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroep, branche of bedrijfsnaam op te slaan conform art. 6 lid 1 lit. f DSGVO en te gebruiken om u per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen.

U kunt bezwaar maken tegen het opslaan en gebruik van uw gegevens voor andere doeleinden

7. Gebruik van sociale media: video's

Gebruik van Youtube-video's

Deze website gebruikt de embeddingsfunctie van Youtube om video's van de aanbieder "Youtube", die toebehoort aan Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), weer te geven en af te spelen.

Hierbij wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen bij het afspelen van de video('s) tot opslag van gebruikersinformatie leidt. Als de weergave van ingesloten Youtube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, om de gebruikerservaring te verbeteren en om misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet geassocieerd wilt worden met uw profiel op YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van haar website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. In het kader van het gebruik van Youtube kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS. Onafhankelijk van de weergave van de ingesloten video's wordt bij het oproepen van deze website telkens een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen kan activeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming conform art. 6 lid 1 lit. a DSGVO verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de
"Cookie-Consent-Tool" die u op de website vindt

8. Online marketing

8.1 Facebook Pixel voor het aanmaken van Custom Audiences (met Cookie Consent Tool)
Binnen ons online aanbod wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 GrandCanal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
Als een gebruiker op een door ons geplaatste en op Facebook afgespeelde advertentie klikt, wordt door Facebook Pixel een toevoeging aan de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd. Als onze site het delen van gegevens met Facebook via pixels toestaat, wordt deze URL-parameter in de browser van de gebruiker vastgelegd via een cookie die onze gelinkte site zelf instelt. Deze cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk dat de gegevens naar Facebook worden doorgestuurd.
Met behulp van de Facebook-pixel is het enerzijds voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep te bepalen voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de uitgeschakelde Facebook-advertenties alleen aan die Facebook-gebruikers te tonen die ook interesse in ons online-aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses voor bepaalde onderwerpen of producten die op basis van de bezochte websites worden bepaald), die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook pixel willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook advertenties overeenstemmen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door bij te houden of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorgestuurd naar onze website (de zogenaamde "conversie").
De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij daaruit geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties op en buiten Facebook aan te bieden.
De gegevensverwerking in verband met het gebruik van de Facebook Pixel wordt alleen uitgevoerd met uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. aDSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te oefenen, verwijdert u het vinkje naast de instelling voor de "Facebook Pixel" in de "Cookie Consent Tool" ingebed op de website.

8.2 Gebruik van Google Ads Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, als onderdeel vanGoogle Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken het aanbod van Google Ads om met behulp van reclamemedia (zgn. Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Ons doel is om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website interessanter voor u te maken en om tot een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te komen.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van klanten van Google Ads. De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. Klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google via uw internetbrowser onder het trefwoord "gebruikersinstellingen" te deactiveren. Zij zullen dan niet worden opgenomen in de conversie tracking statistieken. Wij gebruiken Google Ads op basis van ons legitiem belang bij gerichte reclame in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO. In het kader van het gebruik van Google Ads kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking door de Google-browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt beschikbaar zijn als u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website of volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

8.3 LinkedIn Marketing Solutions

Wij gebruiken "LinkedIn Marketing Solutions" op onze website, een dienst van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (hierna "LinkedIn"). Dit stelt ons in staat om bezoekers van onze website te wijzen op verdere inhoud van onze eigen website die waarschijnlijk interessant is voor de betreffende gebruiker, op basis van zijn of haar gebruiksgedrag op het sociale netwerk LinkedIn. Deze inhoud wordt weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder gebruikersgedrag, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Voor deze op interesses gerichte inhoudsbepaling worden cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden, op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om gepseudonimiseerde gegevens over uw surfgedrag te registreren en zo de inhoud individueel aan de opgeslagen informatie aan te passen.

Voor zover de verzamelde en geëvalueerde informatie een persoonlijke referentie heeft, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de weergave van gepersonaliseerde pagina-inhoud en bij marktonderzoek.
De informatie kan aan de persoon van de gebruiker worden toegewezen met behulp van verdere informatie die LinkedIn over de gebruiker heeft opgeslagen, bv. als gevolg van het bezit van een account op het sociale netwerk "LinkedIn".
LinkedIn gebruikt een algoritme om surfgedrag te analyseren en kan dan gerichte productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners op het LinkedIn-account van de gebruiker tonen.
LinkedIn kan de via de cookies verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die LinkedIn heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk "LinkedIn", en zo pseudonieme gebruiksprofielen creëren.
De verzamelde informatie kan echter in geen geval worden gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren.
U kunt het verzamelen van de bovengenoemde informatie door LinkedIn voorkomen door een opt-out cookie in te stellen op een van de volgende gelinkte websites:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen overeenkomstig Art. 6 (1) lit. a DSGVO voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de op deze website geïntegreerde "Cookie Consent Tool" te deactiveren.
Voor meer informatie over het privacybeleid van LinkedIn kunt u terecht op de volgende website: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

9. Webanalyse-diensten

9.1 Google (Universal) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door inkorting en een directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Bij uitbreiding wordt uw IP-adres vooraf ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden doorgegeven aan een server van Google LLC. in de VS en daar worden ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Het in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder a), DSGVO. Zonder deze toestemming zal Google Analytics niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, verzoeken wij u deze dienst te deactiveren in de "tool voor het toestaan van cookies" die op de website beschikbaar is. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogeheten standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die ervoor moeten zorgen dat het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS wordt nageleefd.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

9.2 Hotjar (hotjar Ltd.)

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Hotjar van Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. is een Europees bedrijf dat gevestigd is in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians BusinessCentre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa Tel.: +1 (855)464-6788). Dit instrument kan worden gebruikt om bewegingen te volgen op de webpagina's waarop Hotjares wordt gebruikt (zogenaamde heatmaps). Zo is het bijvoorbeeld mogelijk te zien hoe ver gebruikers scrollen en op welke knoppen gebruikers klikken en hoe vaak. Bovendien is het met behulp van het instrument ook mogelijk om rechtstreeks feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Op die manier krijgen wij waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. De bovenstaande analyse wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen voor optimalisatie- en marketingdoeleinden en de op het belang gerichte vormgeving van onze website in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Wij besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens bij het gebruik van dit instrument. We kunnen dus alleen bijhouden op welke knoppen u klikt en hoe ver u scrollt. Delen van de websites waar persoonsgegevens van u of derden worden weergegeven, worden automatisch door Hotjar verborgen en zijn derhalve op geen enkel moment traceerbaar. Hotjar biedt elke gebruiker de mogelijkheid om het gebruik van de Hotjar tool te verhinderen door middel van een "Do Not Track header", zodat er geen gegevens over het bezoek aan de betreffende website worden geregistreerd. Dit is een instelling die alle gangbare browsers in de betreffende huidige versie ondersteunt. Hiertoe stuurt uw browser een verzoek naar Hotjar met de instructie om de tracking van de betreffende gebruiker uit te schakelen. Als u onze website met verschillende browsers/computers gebruikt, moet u de "Do Not Track header" voor elk van deze browsers/computers afzonderlijk instellen.
Gedetailleerde instructies met informatie over uw browser vindt u op: https://www.hotjar.com/opt-out Meer informatie over Hotjar Ltd. en over de Hotjar-tool vindt u op:https://www.hotjar.com De gegevensbeschermingsverklaring van Hotjar Ltd. vindt u op: https://www.hotjar.com/privacy Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven procedure

10. Retargeting/ Remarketing/ Referral advertising

Google Ads Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, hiermee adverteren wij voor deze website in de Google zoekresultaten, maar ook op websites van derden. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u hebt bezocht. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Aanvullende gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op het web bekijkt te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google tijdens uw bezoek aan onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren.
Voor dit doel worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen samen te stellen. In het kader van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
U kunt het instellen van cookies voor reclamevoorkeuren permanent deactiveren door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
. U kunt ook meer te weten komen over het instellen van cookies en hiervoor instellingen uitvoeren bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
Verdere informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google vindt u hier:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij voor de voornoemde verwerking van uw gegevens uw toestemming verkregen conform art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven procedure voor het maken van bezwaar

11. Gebruik van een live-chatsysteem

Userlike (Userlike UG (haftungsbeschränkt))
Deze website maakt gebruik van technologie van Userlike UG (haftungsbeschränkt), Deisterweg 7, 51109 Keulen, Duitsland, (www.userlike.com) om anonieme gegevens te verzamelen en op te slaan met het oog op webanalysen en om het live-chatsysteem te bedienen, dat wordt gebruikt om te reageren op live-supportverzoeken. Op basis van deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de site.
De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Indien de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.
De gegevens die met de Userlike technologies worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene, en zullen niet worden samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Om te voorkomen dat er Userlike cookies worden opgeslagen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden gewist. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken door ons uw bezwaar informeel per e-mail te doen toekomen op het in het impressum vermelde e-mailadres

12. Gereedschap en diversen

12.1 - consentmanager
Deze website maakt gebruik van de cookie consent tool van consentmanager, Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden ("consentmanager") om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is.
Door de integratie van een overeenkomstige JavaScript-code krijgen de gebruikers bij het openen van de pagina een banner te zien waarin zij hun toestemming kunnen geven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen door het desbetreffende vakje aan te vinken. In dat geval blokkeert het programma het plaatsen van alle cookies waarvoor toestemming nodig is, totdat de betrokken gebruiker toestemming geeft door een vinkje te zetten. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het respectieve eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst indien daarvoor toestemming is gegeven.
Om ervoor te zorgen dat de cookietool voor toestemming duidelijk paginaweergaven aan individuele gebruikers kan toewijzen en de door de gebruiker gemaakte toestemmingsinstellingen voor de duur van een sessie individueel kan registreren, loggen en opslaan, wordt bepaalde gebruikersinformatie (waaronder het IP-adres) door de cookietool voor toestemming verzameld wanneer onze website wordt opgeroepen, doorgestuurd naar de servers van consentmanager en daar opgeslagen.
Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitiem belang in een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee in een wettelijk compliant ontwerp van onze internetaanwezigheid.
Verdere rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is voorts art. 6Abs. 1 lit. c DSGVO. Als verantwoordelijke partij zijn wij wettelijk verplicht het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de gebruiker.
Verdere informatie over het gebruik van gegevens door consentmanager is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van consentmanager op
https://www.consentmanager.de/privacy.php.

12.2 Sollicitaties op vacatures per e-mail Op onze website plaatsen wij in een aparte rubriek actuele vacatures, waarvoor geïnteresseerden per e-mail kunnen solliciteren naar het vermelde contactadres.
Om in de sollicitatieprocedure te worden opgenomen, moeten de sollicitanten ons samen met hun sollicitatie per e-mail alle persoonlijke gegevens verstrekken die nodig zijn voor een gefundeerde en weloverwogen beoordeling en selectie.
De vereiste informatie omvat algemene persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon- of elektronische contactgegevens) en prestatiegerelateerde bewijzen van de kwalificaties die voor een functie vereist zijn.
Zo nodig kan ook informatie over de gezondheid worden gevraagd, waarmee in het kader van het arbeids- en sociaal recht in het belang van de sociale bescherming in de persoon van de aanvrager bijzondere rekening moet worden gehouden.
De onderdelen die een sollicitatie moet bevatten om in aanmerking te komen en de vorm waarin deze onderdelen per e-mail moeten worden verzonden, vindt u in de desbetreffende vacature.

Na ontvangst van de sollicitatie die via het opgegeven e-mailadres is verzonden, worden de gegevens van de sollicitant door ons opgeslagen en uitsluitend met het oog op de verwerking van de sollicitatie geëvalueerd.

Für im Zuge der Bearbeitung aufkommende Rückfragen nutzen wir nach unserer Wahl entweder die vom Bewerber mit seiner Bewerbung bereitgestellte E-Mailadresse oder eine angegebene Telefonnummer.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen einschließlich der Kontaktaufnahme für Rückfragen ist grundsätzlich Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO i.V.m. § 26 Abs. 1 BDSG, in deren Sinne das Durchlaufen des Bewerbungsverfahrens als Arbeitsvertragsanbahnung gilt.

Soweit im Rahmen des Bewerbungsverfahrens besondere Kategorien von personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 DSGVO (z.B. Gesundheitsdatenwie Angaben über die Schwerbehinderteneigenschaft) bei Bewerbern angefragt werden, erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. Art. 9 Abs. 2 lit. b. DSGVO, damit wir die aus dem Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben und unseren diesbezüglichen Pflichten nachkommenkönnen.

Kumulativ Deze periode wordt gemeten op basis van ons legitieme belang om eventuele vervolgvragen over de sollicitatie te kunnen beantwoorden en, indien nodig, te kunnen voldoen aan onze bewijsverplichtingen op grond van de regelgeving inzake gelijke behandeling van sollicitanten.

In het geval van een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verder verwerkt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO juncto art. 26 lid 1 BDSG ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

12.3 - Google Maps

Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Maps is een webdienst voor de weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Door gebruik te maken van deze dienst krijgt u onze locatie te zien en wordt een eventuele reis gemakkelijker gemaakt.
Reeds bij het oproepen van de subpagina's waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) naar servers van Google verzonden en daar opgeslagen; dit kan ook leiden tot een overdracht naar de servers van Google LLC. in de VS. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat de opdracht bij uw profiel bij Google wordt geplaatst, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. De verzameling, opslag en evaluatie worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1lit. f DSGVO op basis van Google's legitieme belang in de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het ontwerp van Google websites in lijn met de eisen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en om dit recht uit te oefenen moet u contact opnemen met Google. Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, bestaat ook de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps volledig uit te schakelen door het uitschakelen van de toepassing JavaScript in uw browser. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.
De gebruiksvoorwaarden van Google vindt u op
https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u op
https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html
Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de website van Google ("Privacybeleid van Google"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen conform Art. 6 (1) lit. a DSGVO voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven procedure voor het maken van bezwaar

13. Rechten van de betrokkene

13.1 Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten (toegangs- en interventierechten) ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren: - Recht van toegang op grond van art. 15 DSGVO: U heeft met name recht van toegang tot uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van een geautomatiseerd gegevensverwerkingssysteem, en het recht van toegang tot uw persoonsgegevens.


Dit recht bestaat echter niet wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;
- Recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 DSGVO: U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens zolang de door u betwiste juistheid van uw gegevens wordt gecontroleerd, indien u het wissen van uw gegevens op grond van een onrechtmatige gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens, indien u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel ervan is verwezenlijkt of indien u bezwaar hebt gemaakt om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, zolang er nog steeds U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO: U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is;
- Recht om een verleende toestemming in te trekken overeenkomstig art. 7 (3) DSGVO: U hebt het recht om een eenmaal verleende toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. In geval van herroeping zullen wij de betrokken gegevens onverwijld wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt;
- Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO: Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie - unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs
- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes.

13.2 WIDERSPRUCHSRECHT

WENN WIR IM RAHMEN EINER INTERESSEN ABWÄGUNG IHRE PERSONENBEZOGENENDATEN AUFGRUND UNSERES ÜBERWIEGENDEN BERECHTIGTEN INTERESSES VERARBEITEN, HABEN SIE DAS JEDERZEITIGE RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIESE VERARBEITUNG WI
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM UW PERSOONSGEGEVENS VERDER TE VERWERKEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U GEBRUIKMAKEN VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U GEBRUIKMAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN

14. Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - daarnaast door de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen krachtens het handelsrecht en het belastingrecht).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van art. 6, lid 1, onder b), DSGVO worden verwerkt, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van de overeenkomst en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is om ze te blijven bewaren.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op verzet overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG uitoefent, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van verzet overeenkomstig artikel 21, lid 2, DSGVO uitoefent.

Tenzij anders vermeld in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.